Úvod   O nás   Naše akce   Vlčata   Fotogalerie   Kontakt   Podporují nás   GDPR  

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR, že jsme si plně vědomi povinnosti chránit osobní údaje subjektů údajů, s nimiž budeme seznámeni nebo ke kterým budeme mít přístup jako členové Lukovanského spolku, a to před neoprávněnými zásahy, zveřejňováním, rozšiřováním nebo zneužitím a že jsme si vědomi povinnosti zachovávat o nich mlčenlivost.

Tímto vyhodnocujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů, přijímáme opatření k minimalizaci těchto rizik a seznamujeme dotčené osoby o zásadách zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR.

ANO Máme osobní údaje členů spolku

ANO Máme pouze osobní údaje potřebné pro naši činnost

ANO Nepotřebné údaje neshromažďujeme, pokud zákon nenařizuje uchování údajů, tak je mažeme

ANO Nositele osobních údajů seznamujeme, že zpracováváme jejich osobní údaje a mohou nás žádat o vysvětlení, o opravu, výmaz údajů či podat námitku proti jejich zpracování, nespokojení se mohou obrátit na dozorový orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz, rubrika Poradna/Jak postupovat)

ANO Nemáme citlivé údaje ani nevedeme zdravotní záznamy

ANO Předáváme osobní údaje pouze členům zavázaným mlčenlivostí

ANO Máme osobní údaje v počítači a v telefonu chráněném heslem

ANO Máme důležité dokumenty s osobními údaji v normální uzamykatelné skříni

ANO Máme osobní údaje pouze pro naši činnost

ANO Máme osobní údaje pro plnění zákonných povinností (vedení účetnictví)

ANO Máme osobní údaje pro ochranu svých zájmů (správa pohledávek, soudní/správní řízení apod.)

ANO Nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje

ANO Nikomu neposíláme nevyžádanou poštu

ANO Členové spolku ví, že musí chránit osobní údaje a jsou vázáni mlčenlivostí

ANO Členové spolku ví, že osobní údaje nesmí zpřístupňovat neoprávněným osobám


Odpovědi ANO znamenají, že principiálně vše děláme v souladu s nařízením GDPR.

Pokud ne, učiníme vždy opatření potřebná k odpovědi ANO, pak máme opět vše v pořádku.


Tento manuál byl vyhotoven v rámci iniciativy poslance p. Bláhy z PS Parlamentu ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem pro ochranu osobních údajů.